/Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na
rok szkolny 2019/2020

Anna Dębska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Agnieszka Skibińska – Vice-Przewodnicząca Rady Rodziców
Jacek Piętka – Skarbnik Rady Rodziców

Nazwiska Członków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10

im. Grzegorza Piramowicza

rok szkolny 2019/2020


Klasa

Nazwisko i imię Funkcja
1/1 Zuzanna Gardias-Strasewicz  
1/2 Katarzyna Golder  
1/3 Jakub Gładysiak  
2/1 Aleksandra Małowiejska  
2/2 Patrycja Sankowska  
2/3 Dominika Michalska  
3/1 Bagnieszka Babińska  
3/2 Agnieszka Skibińska skarbnik
3/3 Rozalia Królicka  
4/1 Artur Szklarczyk  
4/2 Marlena Zawisza  
5/1 Anna Geryło  
5/2 Ewa Konieczna-Cichosz  
6/1 Anna Dębska przewodnicząca
6/2 Magdalena Kowalczyk  
6/3 Piotr Chmielarz  
6/4 Ilona Malicka-Janek  
7/1 Piotr Sankowski  
7/2 Beata Orzechowska wiceprzewodniczący
7/3 Piotr Sędek  
8/1 Marta Wiatr  
8/2 Ewa Górczyńska  
8/3 Urszula Dziewa