/Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na
rok szkolny 2021/2022

Anna Dębska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Orzechowska – Vice-Przewodnicząca Rady Rodziców
Agnieszka Skibińska – Skarbnik Rady Rodziców
Jacek Gładysiak – Członek Prezydium Rady Rodziców

Nazwiska Członków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10

im. Grzegorza Piramowicza

rok szkolny 2019/2020


Klasa Nazwisko i imię Funkcja
1/1 Anna Lamporska  
1/2 Magdalena Tarkowska  
1/3 Agnieszka Misiewicz  
2/1 Zuzanna Gardias-Strasewicz  
2/2    
2/3 Jakub Gładysiak Członek Prezydium RR
3/1 Katarzyna Nirvio  
3/2    
3/3 Dominika Michalska  
4/1 Lidia Archacka  
4/2 Agnieszka Skibińska Skarbnik RR
4/3 Rozalia Królicka  
5/1 Artur Szklarczyk  
5/2 Marlena Zawisza  
6/1 Lesia Kropyvnytska  
6/2 Ewa Konieczna-Cichosz  
7/1 Anna Dębska Przewodnicząca RR
7/2 Anna Hajdamowicz  
7/3 Julita Barbachowska  
7/4 Marta Wiatr  
8/1 Piotr Sankowski  
8/2 Beata Orzechowska v-ce Przewodniczaca RR
8/3 Piotr Sędek