/Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na
rok szkolny 2021/2022

Anna Dębska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Jakub Gładysiak – Vice-Przewodnicząca Rady Rodziców
Agnieszka Skibińska – Skarbnik Rady Rodziców
Barbara Jurczyńska – Członek Prezydium Rady Rodziców

Nazwiska Członków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza rok szkolny 2019/2020:


Klasa Imię i nazwisko funkcja RR
1.1 Wioletta Traczyk
1.2 Magdalena Zięcina
1.3 Barbara Jurczyńska Członek RR
2.1 Katarzyna Gwiazda-Iwańska
2.2 Magdalena Tarkowska
2.3 Agnieszka Misiewicz
3.1 Zuzanna Gardias-Strasewicz
3.2 Katarzyna Golder
3.3 Jakub Gładysiak v-ce Przewodniczący
4.1 Lidia Archacka
4.2

4.3 Dominika Michalska
5.1 Marta Ciszek
5.2 Agnieszka Skibińska Skarbnik RR
5.3 Magdalena Psocik
6.1 Andrzej Czachura
6.2 Marlena Zawisza
7.1 Anna Bobrowska
7.2 Ewa Konieczna-Cichosz
8.1 Anna Dębska Przewodnicząca RR
8.2 Marta Daczkowska
8.3 Aleksandra Kulińska-Siek
8.4 Marta Wiatr