/Ochocka akademia świadomego rodzica

Ochocka akademia świadomego rodzica

Szanowni Państwo,

w załączeniu plakat nt. programu Ochocka akademia świadomego rodzica. Program w formie on-line, skierowany jest do rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży.
W programie będzie mowa o:

– emocjach dzieci i młodzieży,
– jak rozpoznawać  symptomy depresji  i reagować na nie,
– jak wspierać dziecko w obecnym trudnym okresie, który wynika z pandemii,
– jak wspierać dziecko, aby wzmacniać jego poczucie własnej wartości,
– jak być ważnym dorosłym w życiu dziecka, itp.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach online.