/Pismo przewodnie Rady Rodziców SP10

Pismo przewodnie Rady Rodziców SP10

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców przy SP nr 10 im. Grzegorza Piramowicza serdecznie wita Rodziców i Uczniów w nowym roku szkolnym.


Na początku kilka słów przypomnienia kim jesteśmy i jakie stoją przed nami zadania. Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. RR jest to organ niezależny, reprezentuje rodziców w kontaktach z dyrekcją, nauczycielami oraz samorządem uczniowskim.
Jest to organ powołany na mocy ustawy, i w myśl ustawodawcy do jej zadań należy:

  • Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców, pozyskiwanie środków finansowych,
  • rzeczowych i osobowych
  • Planowanie, projektowanie, pozyskiwanie środków finansowych, wsparcie dla
  • wychowawcy, opieka na zasadach wolontariatu
  • Udział w pracach organów niosących pomoc potrzebującym dzieciom
  • Włączenie się rodziców w działania opiekuńczo – wychowawcze


To jak Rada Rodziców przy SP nr 10 realizuje zadania znajdziecie w załączonym sprawozdaniu.


Aby efektywnie realizować swoje zadania potrzebujemy Państwa pomocy i wsparcia finansowego. Wszystkie zeszłoroczne wydatki były realizacją pomysłów i potrzeb zgłaszanych przez Uczniów, Nauczycieli i Rodziców naszej szkoły.


Realizacja każdego projektu wiąże się z wydatkami, które Rada Rodziców może pokryć wyłącznie dzięki Państwa dobrowolnym darowiznom. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu uprzejmie prosimy o rozważenie wpłat na nasze konto w wysokości 150 zł na rok szkolny. Wiemy, że dla jednych z nas taka kwota jest bardzo duża, dla innych
niezauważalna. Dlatego chcemy podkreślić, że jest to jedynie nasza sugestia i każda złotówka, którą będą Państwo mogli zasilić fundusz Rady Rodziców ma znaczenie. I że każda złotówka wpłacona przez Was na konto Rady Rodziców wraca do Waszych dzieci.


Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonywać przez cały rok, jednakże zwracamy się z gorącą prośbą o dokonanie ich większości przed 30 października 2022. Dzięki temu będziemy mogli realnie zaplanować nasz plan wydatków i zdecydować, które ze zgłoszonych projektów będziemy mogli zrealizować.


Prosimy o wpłaty na rachunek Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy SP nr 10
ul. Jasielska 49/53; 02-128 Warszawa
Nasze konto 60 1020 1055 0000 9302 0190 1685
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa


Na koniec chcielibyśmy życzyć wszystkim samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Z poważaniem Przedstawiciele Rady Rodziców SP. 10

Dokumenty: