/Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
SP10 Jasielska

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców została postawiona, jak my wszyscy, przed zupełnie inną rzeczywistością szkolną. Mimo utrudnień staraliśmy się jak najlepiej wypełnić nasze statutowe obowiązki.

Finansowy rok szkolny zaczęliśmy od sporządzenia szczegółowego raportu z wydatków w poprzednim roku szkolnym, aby pokazać na co zostały wydane pieniądze rodziców. Następnie bazując na przedstawionej nam przez Dyrekcję szkoły liście potrzeb przygotowaliśmy preliminarz wydatków na rok 2020/2021. Przez ograniczenia związane z pandemią realizacja początkowych założeń zmieniała się dynamicznie a Rada Rodziców dostosowywała się do nowej rzeczywistości szkolnej. 

W zeszłym roku między innymi : 

– na początku roku szkolnego w imieniu rodziców wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę proponowanej przez szkołę organizacji nauki zdalnej

– z okazji Dnia Nauczyciela, aby w imieniu uczniów i rodziców okazać wdzięczność nauczycielom, zorganizowaliśmy dla nich słodki poczęstunek 

– przeprowadziliśmy ankietę satysfakcji z nauki zdalnej, by na jej podstawie móc wyciągnąć wnioski co się poprawiło w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, a co nadal potrzebuje zmian

-wzięliśmy na siebie organizację zbiórek pieniędzy na pozaszkolne konkursy przedmiotowe (dotychczas robili to nauczyciele przedmiotu)

– występowaliśmy w imieniu rodziców, którzy mieli zastrzeżenia do pracy niektórych nauczycieli

– tak jak w roku poprzednim, w tym roku bazując na zebranych od rodziców opiniach przyznaliśmy Dyplomy uznania – wyróżnienia dla nauczycieli, aby pokazać, że rodzice ich doceniają.

Poza tym:

  1. zakupiliśmy nakładki na klamki umożliwiające higieniczniejsze ich otwieranie oraz maski higieniczne
  2. sfinansowaliśmy jak co roku ślubowanie klas pierwszych (Rada Rodziców zakupiła obwoluty na legitymację, gry dla każdej klasy, a w pierwszym dniu szkoły to od Rady Rodziców każdy pierwszoklasista dostał upominek-słonika na szczęście)
  3.  współorganizowaliśmy i współfinansowaliśmy akcję „Szlachetna paczka”
  4. dbaliśmy o szkolne akwarium 😊 
  5. tak jak w roku poprzednim, aby odciążyć nauczycieli,  członkowie Rady Rodziców wzięli na siebie zakupy, pakowanie i oklejanie nagród do konkursów
  6. korzystaliśmy z Funduszu Rady Rodziców pomocy uczniom 

Ze spraw formalnych przygotowaliśmy:

  1. Opinię do awansów nauczycielskich.
  2. Zaopiniowaliśmy Budżet szkoły i Plan Finansowy, Plan tzw. „wolnych dni dyrektorskich” 
  3. Reprezentowaliśmy rodziców podczas konkursu na dyrektora naszej szkoły

Ponieważ w roku szkolnym 2020/2021 nie można było zorganizować imprez dla wszystkich dzieci podeszliśmy nowatorsko do organizacji końca roku szkolnego. Po raz pierwszy Rada Rodziców postanowiła inaczej sfinansować nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego. Każda klasa dostawała pieniądze na zakup nagród (kwota została proporcjonalnie wyliczona i zależna od tego, ile rodzice wpłacili na fundusz Rady Rodziców), a rodzice decydowali co sprawi radość ich dzieciom.

Mimo trudnego dla wszystkich roku szkolnego Rada Rodziców zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby ułatwić i uprzyjemnić wszystkim wspólną naukę. Nic z tych rzeczy nie udałoby się bez zaangażowania wszystkich Rodziców. Państwa pomysły, praca i wsparcie finansowe pozwoliło na zrealizowanie tego wszystkiego, o czym wspomnieliśmy powyżej. 

Nic dla naszych Dzieci bez Was!

Aby zachęcić Państwa do wsparcia finansowego naszych działań przypominamy, że każda klasa, w której 80% rodziców wpłaci na Radę Rodziców w pełni dobrowolną, w dowolnej wysokości składkę otrzyma zwrot w wysokości 10% wpłaconej przez klasę kwoty. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy!

Czekamy na Wasze pomysły, inicjatywy.

Rada Rodziców