/Sprawozdanie z działalności za rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie z działalności za rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców postanowiła pogłębić współpracę ze szkołą oraz usprawnić przepływ i przejrzystość informacji.

Przede wszystkim postawiliśmy na walkę z agresją i wykluczeniem

W związku z realizacją programu „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole” w tym roku wystartował  projekt „Szkoła to my”. Rada Rodziców ściśle współpracowała z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją nad jego realizacją. W działaniach poza terenem szkoły wzięliśmy m.in.  udział w spotkaniu ”Walka z przemocą i agresja w szkole” z burmistrzem Ochoty. 

Finansowy rok szkolny zaczęliśmy od szczegółowego rozliczenia wydatków w poprzednim roku szkolnym, aby pokazać na co zostały wydane pieniądze rodziców. Następnie bazując na przedstawionej nam przez Dyrekcje szkoły liście potrzeb przygotowaliśmy preliminarz wydatków na rok 2019/2020. 

Pracując nad tym zadaniem postanowiliśmy kierować się nie tylko możliwościami finansowymi, ale też chęcią przypomnienia dwóch rzeczy:

– uczymy się dla siebie (nie dla nagród),

– szkoła to nie tylko nauka, ale także dobra zabawa np. dzień wiosny, sportu… 

Dlatego zdecydowaliśmy się odejść od zakupu bardzo drogich nagród rzeczowych. Zamiast tego promowaliśmy powyższe wartości. Oczywiście nagrody też były. Każdy ufundowany przez Radę Rodziców upominek został przez nas oznaczony informacją o tym, że to myśmy go zakupili. W ten sposób pokazaliśmy uczniom i rodzicom jak często uczestniczymy w szkolnych wydarzeniach.

Przez cały rok szkolny na bieżąco informowaliśmy społeczność szkolną o naszych działaniach. Dla przypomnienia kilka najważniejszych aktywności:

Do naszego planu wprowadziliśmy dwie nowości. 

1. Stworzyliśmy fundusz dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Wiemy, że takie dzieci są u nas w szkole i chcemy im pomagać. 

2. Aby odciążyć nauczycieli od tego roku szkolnego (2019/2020) członkowie Rady Rodziców wzięli na siebie zakupy, pakowanie i oklejanie nagród do konkursów. Ustaliliśmy procedurę, w jaki sposób nauczyciele informują nas o zapotrzebowaniu na nagrody.

Poza tym:

 1. Kontynuowaliśmy długoterminowy projekt „Lekki tornister”. Polega on  na zakupie drugich kompletów książek do klas, by dzieci nie musiały codziennie ich dźwigać do szkoły. Książki pozostają w szkole i kolejne roczniki uczniów będą z nich korzystać. Zakupione w ten sposób są  książki do kl. 5 i kl.6.
 2. Sfinansowaliśmy wiele imprez szkolnych np. ślubowanie klas pierwszych (Rada Rodziców zakupiła obwoluty na legitymację, gry dla każdej klasy, a w pierwszym dniu szkoły to od Rady Rodziców każdy pierwszoklasista dostał upominek-słonika na szczęście)
 3. Współfinansowaliśmy akcję „Szlachetna paczka”
 4. Kupiliśmy choinkę do szkoły
 5. Zorganizowaliśmy Bal Karnawałowego znajdując i finansując DJ-a, organizując klasowe zdjęcia z tej okazji oraz sprawdzając, czy zaproponowane przez uczniów play listy nie kolidują z wartościami naszej szkoły.
 6. Na początku pandemii przeznaczyliśmy 600 zł na zakup środków czystości (mydło, płyn dezynfekujący, ręczniki papierowe ZZ zielone) niezbędnych do zabezpieczenia społeczności szkolnej. 
 7. Dzięki jednej z nauczycielek Rada Rodziców kupiła 10 laptopów, by wspomóc uczniów w zdalnej nauce. 
 8. Dbaliśmy też o szkolny ogródek i szkolne akwarium 😊

Ze spraw formalnych przygotowaliśmy:

 1. Opinię do awansów nauczycielskich.
 2. Opinię  do projektu zarządu dróg miejskich „ Droga na szóstkę”. 
 3. Zaopiniowaliśmy Budżet szkoły i Plan Finansowy, Plan tzw. „wolnych dni dyrektorskich”,  kontynuację współpracy z drużyna Harcerek, przystąpienie szkoły do projektu „Szkoła  z dobrym klimatem”, realizację zajęć „Co nas łączy, co nas dzieli”
 4. Wystąpiliśmy z propozycją pomocy przy tworzeniu nauki zdalnej. Żeby dobrze przygotować się do tej współpracy przeprowadziliśmy wśród rodziców ankietę dotyczącą nauczania zdalnego. Opracowane wyniki ankiety dadzą podstawę do rozmów na ten temat.   

Poza tym wraz z pedagogiem szkolnym pracujemy nad nowym Programem wychowawczo -profilaktycznym. Także w czasie wakacji 😊

Inne nie mniej ważne sprawy to : 

 • Utworzyliśmy nową stronę internetową Rady Rodziców oraz Tablicę Rady Rodziców w szatni.
 • Szukaliśmy różnych rozwiązań by powstały przy szkole wiaty rowerowe. Finalnie mamy projekt w Budźcie obywatelskim ( głosowanie 1-15 września 2020r).
 • Odbyliśmy wiele spotkań z Dyrekcją oraz spotkanie z Radą Pedagogiczną.
 • Wzięliśmy udział w organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie konferencji „Rola rodziców  i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja aksjologiczna.” 
 • Dopilnowaliśmy partycypacji szkoły w miejskim projekcie dofinansowania każdego ucznia kwota 100zł na wyjścia edukacyjne. 
 • Nadzorowaliśmy przestrzeganie  RODO. 
 • Wspieraliśmy rodziców , którzy mieli trudne relacje ze szkołą.
 • Po raz pierwszy w tym roku bazując na zebranych od rodziców opiniach przyznaliśmy Dyplomy uznania – wyróżnienia dla nauczycieli, aby pokazać, że rodzice ich doceniają.
 • Podziękowaliśmy rodzicom za ich zaangażowanie w pomoc dzieciom w nauczaniu zdalnym.

Zachętą do wpłat na fundusz Rady Rodziców są  pieniężne zwroty  do klas, które następują w czerwcu. W tym roku zwroty do klas  w wysokości 10% wpłaconej kwoty na Fundusz Rady Rodziców będą dokonywane, jeśli wpłaty dokona 80% rodziców z danej klasy.

Czekamy na Wasze pomysły, inicjatywy.

                            Wasza Rada Rodziców