/Zbiórka zniczy

Zbiórka zniczy

S Z A N OWN I P A Ń S TWO,
D R O D Z Y U CZ N I OWI E

Nasza Szkoła zaangażowała się w akcję zbiórki zniczy dla upamiętnienia ofiar egzekucji w Palmirach. Zebrane znicze będą zapalone bezpośrednio przed 1 listopada.

Zachęcamy do włączenia się w akcję.

Klasy 1-3 zbierają znicze w swoich pracowniach.
Klasy 4-8 przynoszą znicze do pracowni 35.

Akcja potrwa do dnia 20 października 2022 r.